Gaś/żar

Z nami śpisz i pracujesz spokojnie...

Konserwacja podręcznego sprzętu ppoż.  agregaty gaśnicze.

usługi ppoż

Gaśnice i agregaty gaśnicze ( przeglądy i konserwacje)
Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia. Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych. Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.
Cena za przegląd ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości gaśnic (od 4 - 10zł/szt.)

Cena za remont gaśnicy zależna jest od ewentualnych uszkodzeń (według cennika warsztatu serwisowego)

Wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie (według cennika producenta)